Proměny času – proměny zdraví; Klasik českého lékařství

Proměny času – proměny zdraví
Klasik českého lékařství

Výjimečné knihy o českém lékařství

Jaká je historie české medicíny? Kdo stál u zrodu zásadních objevů a jak se vyvíjely jednotlivé obory? To odhalují unikátní publikace Klasik českého lékařství a Proměny času – proměny zdraví, které připravil doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., ve spolupráci s předními českými lékaři.

Zobrazit nabídku
pozadí knihy
Ukázka z knihy Proměny času – proměny zdraví
Ukázka z knihy Proměny času – proměny zdraví
Ukázka z knihy Proměny času – proměny zdraví
Ukázka z knihy Proměny času – proměny zdraví

Proměny času – proměny zdraví

Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.
Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Jak se během posledních sto let proměnila česká populace? Kniha nabízí komplexní pohled klinika, patologa i špičkových českých reprezentantů pětatřiceti hlavních medicínských specializací od adiktologie po urologii. Souhrnný studijní materiál o všech podobách lékařství doplňují historické fotky z archivů Muzea hlavního města Prahy.
obal knihy Proměny času – proměny zdraví
499 Kč
cena s DPH
do košíku
Výjimečnost knihy podtrhují pohledy 35 významných kapacit v následujících oborech medicíny
Adiktologie (prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.)
Alergologie a klinická imunologie (doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.)
Anesteziologie a intenzivní medicína (doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.)
Angiologie (MUDr. Miroslav Chochola, CSc., doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.)
Dermatovenerologie (prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.)
Dětská hematologie (prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.)
Diabetologie (prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.)
Endokrinologie (prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.)
Farmakologie (prof. MUDr. Jan Bultas, DrSc.)
Gastroenterologie (prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.)
Genetika (prof. RNDr. Jaroslav Petr, DrSc.)
Gynekologie (prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.)
Hepatologie (prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.)
Chirurgie (prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.)
Infekční lékařství (doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.)
Kardiologie (prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.)
Lékařská biochemie (prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.)
Lékařská mikrobiologie (prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.)
Nefrologie (prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.)
Neurologie (prof. MUDr. Martin Bojar, CSc.)
Neurochirurgie (prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.)
Nukleární medicína (prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.)
Oftalmologie (prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.)
Onkochirurgie (prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.)
Ortopedie (prof. MUDr. David Pokorný, CSc.)
Patologická anatomie (prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.)
Pediatrie (doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.)
Plastická chirurgie (doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.)
Pneumologie (prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.)
Porodnictví (prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.)
Psychiatrie (prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.)
Radiologie (doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.)
Revmatologie (prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.)
Sexuologie (prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.)
Urologie (prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.)
pozadí knihy
Ukázka z knihy Klasik českého lékařství
Ukázka z knihy Klasik českého lékařství
Ukázka z knihy Klasik českého lékařství
Ukázka z knihy Klasik českého lékařství

Klasik českého lékařství

Petr Bartůněk

První knižní zpracování poutavého příběhu profesora Bohumila Prusíka, který svými objevy a přístupem stál u zrodu moderní české medicíny 20. století. Mimo jiné zavedl jako první do klinické praxe u nás elektrokardiograf, do léčby trombóz antikoagulancia, rovněž prosadil mikrometodu k stanovení glykémie (hladiny cukru v krvi) a vychoval desítky odborníků, kteří dál utvářeli skvělou pověst české medicíny.
obal knihy Klasik českého lékařství
249 Kč
cena s DPH
do košíku
Obal knihy Proměny času – proměny zdravíKlasik českého lékařství

Zvýhodněná cena při nákupu obou knih

Proměny času – proměny zdraví
Klasik českého lékařství

Pokud vás zajímá úplný pohled na vývoj českého lékařství, obě knihy, které připravil doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., ve spolupráci se špičkami tuzemské medicíny, si nyní můžete pořídit za zvýhodněnou cenu. Balíček za tuto cenu lze pořídit pouze objednávkou na našem e‑shopu.
649 Kč
cena s DPH
do košíku